Author Archives: Mikołaj Kasprewicz

Keying Suite 11

Keying Suite 11 jest ciekawym dodatkiem pozwalającym na lepsze wykorzystywanie możliwości programowych aplikacji graficznych Adobe After Effects, czy Apple Morion. Współpracuje on z wieloma popularnymi programami graficznymi dostępnymi na rynku produktów komputerowych. Dzięki temu możemy tworzyć o wiele lepszej jakości

Microsoft Office 2000 PL Service Pack 3

Microsoft Office 200 PL Service Pack 3 stanowi kolejny zbiór aplikacji jako dodatek do powszechnie używanego pakietu Office 2000 gwarantujący najwyższy poziom wydajności i zabezpieczeń tego pakietu. Service Pack 3 zawiera szereg poprawek nowych jak i tych wcześniejszych stworzony przez

NET Framework 1.1

Rozwijane przez firmę Microsoft środowisko uruchomieniowe niezbędne do tego, by włączyć aplikacje i programy, które zostały napisane przy użyciu systemu Microsoft NET Framework. W jego skład wchodzą ponadto biblioteki klas, dzięki którym aplikacje uruchamiane za jego pomocą charakteryzować się będą

LogMeIn Hamachi 2.1.0.124

Program LogMeIn Hamachi 2.1.0.124 został stworzony z myślą o pozwoleniu każdemu jego użytkownikowi skonfigurowania wszelkich połączeń sieci VPN, które w dalszym postępowaniu stworzą sieci LAN, w zasobach wirtualnych. LogMeIn Hamachi 2.1.0.124 jest dedykowany do współpracy z większością systemów operacyjnych Windows.

Synergy+ 1.3.7

Za pomocą programu Synergy+ 1.3.7 możliwe jest wprowadzenie ciekawych zastosowań w kwestii dzielenia się wspólną siecią i urządzeniami, pomiędzy kilkoma użytkownikami. Generalnie, Synergy+ 1.3.7 jest udostępniony jako open source i współpracuje z systemami Windows 2003, Windows XP, Windows 7, a

GG Tools 3

Program GG Tools 3 w czasach dawniejszych nosił nazwę Gadu – Gadu Password Recovery. Jest to program o wielu, przydatnych funkcjach. GG Tools 3 jest świetnym zastosowaniem w przypadku każdego użytkownika komunikatora Gadu – Gadu, a przede wszystkim tych, którzy

EasyRecovery 6.22 Professional

Program EasyRecovery 6.22 Professional umożliwia odzyskiwanie wszelkich, utraconych danych i plików w bardzo zaawansowanym stopniu, ponieważ jest programem licencjonowanym. EasyRecovery 6.22 Professional jest także programem kompatybilnym, który doskonale nadaje się do współpracy z większością systemów operacyjnych Windows. Przede wszystkim, za

RDCMan 2.2

Program RDCMan 2.2 okazuje się być bardzo przydatnym narzędziem, zwłaszcza w przypadku wielu administratorów, którzy korzystają z wielu sesji Remote Desktop w tym samym czasie. RDCMan 2.2 jest programem całkowicie darmowym, a więc wielu użytkowników, kiedy mają taką potrzebę, może

RODZAJ ZALEŻNOŚCI

Tego rodzaju zależność zachodzącą w szczególności między dwiema histo­rycznie kolejnymi teoriami T i T’ określa Kmita mianem relacji korespondencji istotnie korygującej (ścisłej). Faktycznie, teoria T’ koryguje w sposób istotny wcześ­niejszą od niej teorię T na gruncie założenia, że jej literalne

DZIEDZINA ODNIESIENIA

W wypadku, gdy dziedzina literalnego odniesienia przedmiotowego D teorii T stanowi po prostu poddziedzinę literalnego odniesienia przedmiotowego D’ teorii T’. tj. wówczas gdy T jest jedynie prostym rozszerzeniem (uogólnieniem) T, nie ma podstaw do uznania, że owo literalne odniesienie przedmiotowe

WYPUNKTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI

W sposób efektywny, nowe elementy bezpośredniego, subiektywnego kontekstu społecznego o charakterze prewidystycznym kolejnej (w porównaniu z T) fazy rozwojowej odnośnego typu (odnośnych typów poza­naukowej praktyki społecznej)”.Wypunktujmy pewne właściwości rozwoju nauki widzianego z perspektywy epistemologii historycznej. Otóż, rozwój nauki jest zdeterminowany

RAMOWE OKREŚLENIE

Określa on w sposób ramowy zakres i charakter zmian rozwojowych, m. in. w obrębie związanych z nauką sfer świadomości społecz­nej: w obrębie samej wiedzy naukowej, w obrębie społecznej świadomości meto­dologicznej stanowiącej społeczno-subiektywny kontekst praktyki badawczej, z drugiej zaś strony —